Novas

08-06-2016

Convocatoria de Asemblea Xeral Ordinaria o 22 de xuño

Celebrarase na Cidade da Cultura, ás 16:30h en primeira convocatoria e as 17:00h en segunda convocatoria

Asemblea Xeral Ordinaria
Día: 22 de xuño
Hora: 16:30h en primeira convocatoria e 17:00h en segunda convocatoria
Lugar: Cidade da Cultura de Galicia, Santiago de Compostela

Orde do día:

  1. Ratificación de altas e baixas
  2. Presentación e aprobación, se procede, do informe de xestión do ano 2015
  3. Presentación e aprobación, se procede, do informe económico do ano 2015. Aprobación das contas anuais e proposta de resultado do exercicio 2015.
  4. Presentación e aprobación, se procede, da proposta de actividades para o ano 2016.
  5. Proposta de cotas para o ano 2016, e aprobación se procede
  6. Presentación e aprobación, se procede, do orzamento previsto para o ano 2016
  7. Rogos e preguntas
  8. Lectura da acta da propia Asemblea, e aprobación se procede

Os socios que desexen delegar o voto que contacten co equipo de xestión do Cluster TIC info@clusterticgalicia.com