Asociados

CLICTIC, S.L.

Outsourcing de Consultoría, Formación e Telemarketing

Conde de Torrecedeira, 97 CP: 36202 - Vigo

Ver mapa

Entidade de outsourcing, principalmente no ámbito da consultoría, a formación e o telemarketing, prestando servizos e suministrando produtos de calidade, adaptados en cada momento ás necesidades específicas e concretas dos seus clientes.

As súas áreas de negocio céntranse en:

  • Servizos e-learning: son distribuidores autorizados de AVANZO. A experiencia adquirida nos numerosos proxectos realizados, permitíulles evolucionar e adaptarse ás necesidades cambiantes do mercado, convirtíndoos en verdadeiros líderes e especialistas en Talent Management e transmisión do coñecemento. 
  • Aluguer de Equipamentos: As diferentes necesidades de cada cliente, permitíndolles acumular experiencia e suministrar equipamentos específicos para áreas moi diversas especialmente dirixidos para a realización de accións formativas. 
  • Editorial: Contan cun gran número de autores e especialistas en diversas materias e temáticas. Poden elaborar o manual que necesite, adaptando os contidos e extensión as súas necesidades. 
  • Telemarketing: Dispoñen dun equipo de telemarketing multidisciplinar, podendo levar a cabo campañas de moi diversas índoles: captación de alumnos, enquisas de satisfacción, atención ao cliente, promoción de eventos, insercción laboral mediante prácticas ou plans de emprego.