Asociados

ZEMSANIA CONSULTING, S.L.

Provedores de solucións e servizos TIC

Olmos, 28 - 2º - B CP: 15003 - A Coruña

Ver mapa

Empresa de Solucións e Servizos Tecnolóxicos de ámbito internacional, co obxectivo de aportar a mayor satisfacción e calidade aos seus clientes e Profesionais.

ÁREAS DE NEGOCIO:
ICT services & consulting
- 20 xestores de Seleción e Xestión RRHH especializados por áreas tecnolóxicas, realizando unha constante tarea de networking cós diferentes profesionais do sector TIC.
- 2.720 profesionais incorporados en Zemsania ós últimos cinco anos, prestando servizos os clientes.
- 835 procesos de seleción e reclutamento nos últimos cinco anos.
- Máis de 200 plans de formación nos últimos cinco anos.
- Aplicacións específicas CRM en búsqueda, seleción por competencias, técnicas de evaluación, xestión e Matching en RRHH

ICT outsourcing services
- Máis de 550 profesionais cualificados.
- Cobertura de servizo a través de 15 oficinas propias en España, Portugal e Latinoamérica.
- 3 centros de Servizo con instalacións operativas en Madrid e Barcelona:
       - 2 Centros de desenrolo de Software
       - 2 Centros de Servizos xestionados 24x7
       - 2 Centros de reparacións técnicas
- Xestión de máis de 200.000 reparacións / mantementos anuais
- Xestión de máis de 80.000 tickets de Help Desk e Service Desk anuais
- Acordos e colaboracións cós principais fabricantes TIC de Hardware e Software
- Capacidade loxística con acordos de distribución con operadores a nivel mundial.