Asociados

IDOM INGENIERÍA Y CONSULTORÍA, S.A.

Idom

Industria e Enerxía, Infraestructuras, Arquitectura e Consultaría

Avda. de Lugo, 151-153 CP: 15703 - Santiago de Compostela

Ver mapa

O Cliente é e será a razón de ser de Idom. Por iso, o desenvolvemento tecnolóxico, a implantación de sistemas de calidade ou a incorporación de novas actividades, son ferramentas orientadas ao servizo e á satisfacción permanente das necesidades do Cliente.

Xunto a iso, e respondendo o seu carácter de Asociación de profesionais, IDOM valora e estimula de maneira preferente o desenvolvemento profesional e humano das súas persoas, recoñecidas como o principal activo da empresa.

Ademais, a nosa Firma coida e mantén dunha maneira especial a súa independencia profesional, factor estratéxico que contribúe á mellora do seu servizo.

A innovación tecnolóxica, enténdese en Idom como a conversión do coñecemento na mellora ou creación de novos servizos, produtos e procesos, está orientada cara á mellora da propia actividade e á aplicación de novas tecnoloxías aos procesos e produtos dos clientes.