Asociados

REDES DE TELECOMUNICACIÓN GALEGAS RETEGAL, S.A.

RETEGAL

Radiodifusión, telecomunicacións e transmisión

Avda. Fernando de Casas Novoa, 35 B, 3º C-D CP: 15707 - Santiago de Compostela

  • Web
  • Email
  • T.  981 546 723
  • F.  981 546 758
Ver mapa

Empresa pública que xestiona e explota infraestruturas, sistemas e servizos de telecomunicacións no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. Pola súa propia natureza, a súa actividade oriéntase á prestación de servizos con carácter universal.

Posúe a rede de radiodifusión máis ampla de toda a Comunidade Autónoma, tanto en infraestruturas de transporte coma de difusión.

Posúe un capital humano altamente cualificado e experimentado. Na súa maior parte, achegan unha experiencia de máis de 20 anos na xestión e explotación de redes e servizos de telecomunicación.