Asociados

INTERGAL, S. COOP. GALEGA

INTERGAL, SOC. COOP. GALEGA

Cooperativa tecnolóxica

Apartado de Correos nº 1896 CP: 36203 - Vigo

INTERGAL está integrada por un equipo altamente cualificado: expertos en traballos de análise e desenvolvemento de aplicacións informáticas para clientes finais. A súa progresiva experiencia e formación continuada permíteslle manter uns niveis de alta calidade tanto nas implantacións como nos traballos posteriores de mantemento e actualización.

Está presente en asociacións profesionais, como INEO e o CLUSTER GALEGO das TIC, de forma activa, participando en grupos de traballo e formación técnica, poñendo énfase no seu carácter de entidade identificada cos principios de economía solidaria, como un camiño alternativo á tendencia de aplicar estratexias neoliberais, aparentemente eficaces a corto prazo, pero desastrosas en medio ou largo.


Socialmente, INTERGAL participa en entidades representativas do movemento social, que buscan un desenvolvemento sostible, que propugnan principios de solidariedade, respeto pola natureza e patrimonio cultural e social, e unha concienciación das persoas da súa responsabilidade social. Estamos integrados en UGACOTA, REAS GALICIA, COOP57, FIARE, como cooperativa e, a nivel personal dos socios, en outras asociacións de diversa índole.