Asociados

ALDABA SERVICIOS PROFESIONALES, S.L.

Consultoría, desenvolvemento, implantación e mantemento

Copérnico, 5 – 2º - Parque empresarial A Grela CP: 15008 - A Coruña

Consultoría e Optimización da Xestión Empresarial.
Nesta área concéntranse os servizos dirixidos ao aproveitamento das Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (TIC) para a optimización dos procesos empresariais, a redución de custos, a redución de tempos nos procesos operativos,...

Asimesmo, inclúense os servizos de adaptación á  lexislación vixente das prácticas que realizamos con ditos Sistemas de Información.

Tecnoloxía e Sistemas de Información.
Incorporamos os produtos e servizos conducentes a dotar á nosa Organización da máis óptima plataforma tecnolóxica acorde ás necesidades de cada momento.

Abrangue dende os apartados de Infraestruturas e Comunicacións ata os Sistemas de Información de alto nivel.