Asociados

ASIGAL, S.L.U. (LIBREINNOVA)

Consultoria y mantenimiento de sistemas

Avda. García Barbón, 9 of.2 CP: 36201 - Vigo

Ver mapa

Libreinnova presta un servizo fundamentado na innovación rupturista. Isto permite ofrecer a emprendedores, inversores, grandes, pequenas e medianas empresas a posibilidade de conseguir unha verdadeira innovación desde os cimentos. Buscan en todo momento a innovación para conseguir unha maior competitividade a través dun proceso de cuestionarnos si se está facendo da mellor maneira e modificando gradualmente os procesos.

Principais produtos e servizos

  • MELLORA DE EFICIENCIA: Ofrecen melloras e controlan as mesmas para proporcionarlle competitividade
  • DIXITALIZACIÓN: Apostan por o desenvolvemento e implementación de software totalmente personalizado
  • OMNICANAL: Permiten consultas, visitas, investigacións e solicitudes a través dunha única canle
  • INTERNET OF THINGS: Apostan pola conexión dixital entre todos os pasos da cadea de produción