Asociados

COUNCILBOX TECHNOLOGY, S.L.

Plataforma para xestión de reunións

r/ das Pontes, 4 Oficina 3.14 Y 3.15 CP: 36350 - Nigrán

Ver mapa

Councilbox é unha plataforma na nube que axuda á profesionalización da Administración Societaria automatizando e aportando seguridade xurídica a todos os procesos necesarios para a correcta celebración de todo tipo de reunións. Councilbox ofrécelle, validez legal á participación a distancia por transmisión de vídeo streaming, quórum, seguro de voto electrónico e custodia legal desde calquera dispositivo fixo ou móbil.