Asociados

MACROTEST INFORMATICA, S.L.

Desenvolvemento de software

Amio, 114. Costa Vella. Centro de Negocios CP: 15707 - Santiago de Compostela

Ver mapa

Compañía que presta Servizos TI e Solucións de Negocio que nacen da súa aposta pola investigación, innovación e desenvolvemento.

Os continuos cambios do mercado requiren a presenza dun equipo especializado en I+D que leve a cabo unha intensa labor de investigación e xestión do coñecemento. Neste sentido, o obxectivo último de Macrotest é garantir a prestación de servizos e solucións de máxima calidade e confiabilidade.

Detectan necesidades no mercado e xeneran ideas que orixinan novos procesos, solucións, servizos e estratexias que axudan aos seus clientes a: Aumentar as ventas, Minimizar tempos, Reducir custes e riscos. Dispoñen dun equipo formado por técnicos especialistas no desenvolvemento de solucións específicas para cada organización. Traballan en conxunto cos seus clientes, brindándolles, con profesionalismo e pasión, servizos e solucións de innovación, mantendo o seu compromiso co resultado final.

Principais Produtos e Servizos:

  • Desenvolvemento de software a medida
  • Testing de aplicacións
  • Consultoría en metodoloxgía e procesos
  • Infraestrutura