Asociados

ENXENDRA TECHNOLOGIES, S.L.

Servizos de facturación e sinatura dixital

Rúa Copérnico, 3, 2º planta, Local A3 CP: 15008 - A Coruña

Ver mapa

Solucións de facturación electrónica fáciles de usar, adaptadas as túas necesidades, e para usar como servizo (cloud computing), ou instalada nos teus servidores (como licencia).

Solucións de firma dixital e identificación con certificados electrónicos, fáciles de usar e integrar, e compatibles con todos os navegadores e sistemas operativos.

Consultoría para a análise e implantación de solucións de factura electrónica e firma dixital, facendo especial fincapé nas partes técnica, legal e de xestión da comunidade para a posta en marcha do proxecto.